Vilka är våra värdeord?

You are here:
← Tillbaka

Vår värdegrund ”Du syns och hörs i Hultsfred” speglar vad vi står för, vilka värderingar som ligger till grund för vår verksamhet och vad som gör oss unika mot andra kommuner. Här ingår även värdeorden:

  • stolthet
  • handlingskraft
  • nyskapande
  • attraktionskraft
  • upplevelse och rekreation
  • jämställdhet och tolerans