Vi vill skapa en egen webb/särprofilering, får vi det?

You are here:
← Tillbaka

Det finns enheter inom Hultsfreds kommun som av olika skäl behöver ha en egen grafisk profil, så kallad särprofilering. De har sedan länge en fristående identitet där de är kända under sitt eget namn och arbetar i en kommersiell miljö.

För att en enhet ska få särprofilera sig krävs att den har resurser för att genomföra profileringen professionellt. Beslut om eventuell särprofilering tas hos koncernledningen. Kontakta informationsenheten för mer information.