You are here:
← Tillbaka

Det är informationsenheten som har det övergripande ansvaret över hultsfred.se.
Hultsfred.se underlättar kommunikationen mellan kommunens medborgare, tjänstemän och förtroendevalda och skapar förutsättningar för kvalitet och effektivitet i vår kommunala verksamhet.

Det är informationsenhetens roll att stötta webbredaktörer till exempel via utbildningar, verktyg som underlättar att skriva (som till exempel verktyget Validera text). Det är också informationsenhetens roll att påminna och se till att webbredaktörer följer de riktlinjer som finns.