Varför har vi en grafisk profil?

You are here:
← Tillbaka

Syftet med den grafiska profilen är att stärka Hultsfreds kommun genom att visa upp ett enhetligt ansikte utåt. När Hultsfreds kommun, med sitt samlade utbud av varor, kompetens, service och tjänster, har en gemensam grafisk profil som alltid kommunicerar samma värden, får mottagaren en enhetlig och tydlig bild av oss. Oavsett vem som är avsändare! Vår grafiska profil och logotyp är viktiga verktyg i detta arbete och hjälper oss att:

  • kommunicera tydligt och enhetligt
  • skapa igenkänning
  • öka trovärdigheten och ge ett professionellt intryck
  • öka vår synlighet