Vad innebär säkrare inloggning med tvåstegsinloggning (två-faktors-autentisering)?

You are here:
← Tillbaka

Med tvåstegsinloggning hindrar du obehöriga från att ta sig in i din dator, smartphone, eller platta. Det mest grundläggande skyddet du har är ditt användarnamn och lösenord, men detta är inte tillräckligt säkert. För att skydda din dator, smartphone, eller platta behöver du därför använda dig av tvåstegsinloggning. Denna typ av inloggning gör att du även behöver sitta på ett säkert nät (kommunens nät) eller en godkänd enhet som hanteras av IT på kommunen (smartphone, platta eller dator).

Så funkar det

Tvåstegsinloggning, innebär att det krävs något mer än bara lösenordet för att logga in. Ofta handlar det om att du får en kod på sms, andra gånger via en app i din mobiltelefon.

Från den dagen du är i Office 365 så kommer det inte bara ny funktionalitet, utan även en hel del förbättrad säkerhet som kommer påverka dig på följande sätt:

  • Förenklad webbinloggning på din jobbdator.
    Du får en smidigare inloggning till office.com i webbläsaren Edge där du hittar webmail och Office online när du sitter på din arbetsplats.
  • Extra säkerhet på  dator hemifrån eller från annan plats i form av t.ex. SMS-kod.
    Inloggning i en webbläsare på privat dator kommer kräva ytterligare säkerhet i form av till exempel SMS eller Microsoft Authenticator.
  • Du kommer inte kunna läsa din e-post via smartphone eller platta som inte hanteras av kommunen.