Vad innebär lagen om tillgänglighet?

You are here:
← Tillbaka

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har börjat gälla, och för oss som är en offentlig sektor innebär det en del att hålla reda på. Alla webbredaktörer, nämndsekreterare och andra som publicerar innehåll på våra webbar har ett ansvar att se till att de inlägg vi är ansvariga för följer lagen. Dokument som tex Word och PDF ska kontrolleras och vara tillgängliga enligt de kriterier som gäller för nyare filer. Där det är respektive redaktör som har ansvaret att se till att dokumenten är granskade innan publicering. I detta inlägg kan du läsa mer om vad som gäller och vad du behöver tänka på.

För att kontrollera PDF:er behöver man tillgång till Adobe Acrobat PRO, vilket rekommenderas att minst en webbredaktör på varje avdelning/förvaltning köper in via IT.

Det är informationsenhetens roll att ta fram mallar som är tillgänglighetsanpassade samt instruktioner (detta arbete pågår)

Var och en kan själv granska sina dokument med hjälpmedlet ”Kontrollera tillgänglighet” som är inbyggt i Word.