You are here:
← Tillbaka

För dig som är office-användare är det oerhört viktigt att du använder dig av de riktlinjer och mallar som finns. Brev, kallelser, rapporter, utredningar, affischer, powerpointpresentationer ska följa vår grafiska profil. De enda teckensnitt som är tillåtna är Arial och Times New Roman. Det finns ytterligare två typsnitt Scala och Jansson, men de är bara installerade på ett fåtal av kommunens
datorer.