Vad är SITHS-kort / tjänstelegitimation?

You are here:
← Tillbaka

SITHS-kort är en tjänstelegitimation som är bärare av elektroniska ID-handlingar (SITHS-certifikat och Telia e-legitimation). Det är själva SITHS-certifikatet på kortet som gör att det kallas för ett SITHS-kort. SITHS-certifikatet bevisar att du är anställd på ett visst företag (uppgifterna hämtas från katalogtjänsten HSA) och Telia e-legitimation bevisar vem du är. Dessa ID-handlingar (certifikat) möjliggör så kallad två-faktors autentisering vilket betyder att det inte bara räcker med att ha kortet som bevis för din identitet. Du måste också känna till en PIN kod, för att identiteten ska anses vara bevisad. En två-stegs-nivå av säkerhet anses idag vara tillräcklig för säker elektronisk identifiering av en person (eller organisation) som vill nå behörighetsskyddad information. 

Varför behövs ett SITHS-kort?

Kraven på säkerhet och behörighetsskyddad information blir allt hårdare inom vård, omsorg och andra närliggande verksamheter. Ingen ska kunna komma åt information eller logga in i system utan att vara behörig till det. En gemensam säkerhetslösning som SITHS behövs för att kunna uppfylla lagens krav på behörighetsskydd på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. 

Fler fördelar

På SITHS-kortet finns ett chip för lagring av e-legitimationer (certifikat), en inbyggd Mifareslinga för kontaktlös identifiering vid inpassering och en magnetremsa för identifiering i exempelvis inpasseringssystem eller liknande. Kortet fungerar alltså både som visuell ID-handling, elektronisk ID-handling men kan även användas för kommande funktioner som exempelvis “säkra utskrifter”.

Kontakt

SITHS-kortsansvarig (RA)
Linus Ivarsson 0495-24 06 22
Ansvarig handläggare (HSA)
Ove Persson 0495-24 13 25
Anna Ahlgren 0495-24 13 23
Korthandläggare (CRA)
Andreas Enberg 0495-24 06 32 
Säkerhetsansvarig
Michael Hesselgård 0495-24 06 21 
SITHS-organisationen i Hultsfred
siths@hultsfred.se

Blanketter & information

Blanketterna signeras med chefens SITHS-certifikat och skickas till siths@hultsfred.se

Blanketterna hittar du på “O:\it\SITHS\Blanketter\Publicerade”

  • Beställning av SITHS-kort
  • Återlämning och avregistrering av SITHS-kort
  • Beställningsblankett för medarbetaruppdrag i HSA 
  • Manuell kvittens på mottaget reservkort
  • Användarinformation
  • Problem med SITHS

Blanketterna och information finns på O:\it\SITHS\Blanketter

Felsökning/support

Läs mer