Tillgänglighet på webben

You are here:
← Tillbaka

Hultsfreds kommuns externa webbplats och de tjänster som är kopplade till den omfattas av Lagen om tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att den måste vara fullt tillgänglig att ta till sig, även för den som har någon typ av funktionsnedsättning eller använder hjälpmedel för att navigera på webben.

På webbriktlinjer.se finns riktlinjer för bland annat tillgänglighet på webben. Där beskrivs tillgänglighet på webben för redaktörer som jobbar med innehåll på webben men det finns också riktlinjer som är relevanta för den som jobbar med webbutveckling (funktion, design). Här nedan har vi lyft ut några av de riktlinjer som är relevanta för dig som jobbar med innehåll. På webbriktlinjer.se definieras dessa riktlinjer ännu mer om du vill läsa dem i sin helhet