Tänk på detta när du mejlar

You are here:
← Tillbaka
  • Skriv ett konkret och tydligt ämne.
  • Håll det kort om det går.
  • Var försiktig med att märka upp mejl med flaggor som!!
  • Använd rätt namn på den du skriver till.
  • Dela upp olika frågor och önskemål i tydliga paragrafer eller punktlistor.
  • Var tydlig och trevlig.
  • Läs igenom vad du skrivit innan du skickar det.
  • För vem mejlet är relevant? Välj mottagare och skicka kopia endast till dem som måste se mejlet.