Stor eller liten bokstav?

You are here:
← Tillbaka

• Hultsfreds kommun skrivs med litet k i kommun.

• Kommunens förvaltningar skrivs med liten begynnelsebokstav, till exempel socialförvaltningen. Undantag finns dock, som till exempel HSR, ÖSK och ABHB.

• Namn på politiska partier skrivs med stor begynnelsebokstav. Moderaterna, Centern. Även initialförkortningarna skrivs med stor bokstav: M, C.

• Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, namn på nämnder och enheter inom olika myndigheter skrivs med liten begynnelsebokstav i löpande text.

• Namn på centrala verk och andra myndigheter som har hela landet som sitt verksamhetsområde har stor begynnelsebokstav. (Datainspektionen, Naturvårdsverket, Socialdepartementet , undantag regeringen och riksdagen.