You are here:
← Tillbaka

Hur lyssnar jag av min röstbrevlåda?

 • Ring 889 99. Slå din personliga kod (ditt anknytningsnummer om du inte bytt koden).

Om det finns meddelanden så kommer du till avlyssningsmenyn där du kan lyssna av dina meddelanden. Medan du lyssnar kan du trycka på:

4 Spara meddelandet
6 Radera meddelandet/Ångra
7 Repetera föregående meddelande
8 Paus/Fortsätt
9 Lyssna på nästa meddelande

* Till Huvudmenyn

Hur lyssnar jag av min röstbrevlåda externt?

 • För att lyssna av röstbrevlådan externt ringer du 0491-889 99. Slå din personliga kod (ditt anknytningsnummer om du inte bytt koden).

Om det finns meddelanden så kommer du till avlyssningsmenyn där du kan lyssna av dina meddelanden. Medan du lyssnar kan du trycka på:

4 Spara meddelandet
6 Radera meddelandet/Ångra
7 Repetera föregående meddelande
8 Paus/Fortsätt
9 Lyssna på nästa meddelande

* Till Huvudmenyn

Hur ändrar jag mitt hälsningsmeddelande?

 • Ring 889 99. Slå din personliga kod (ditt anknytningsnummer om du inte bytt koden).
 • Om det finns meddelanden så måste du först slå en * för att komma till huvudmenyn. Annars kommer du direkt till huvudmenyn.
 • När du är i huvudmenyn slår du en 2: a för att komma till inställningsmenyn.
 • Slå sedan en 1: a.
 • Om du nu slår en 1:a spelar du in ett nytt hälsningsmeddelande.
 • Slå en 2: a för att behålla det befintliga hälsningsmeddelande.

Funktionen ”hälsningsfras” låter dig spela in ett längre meddelande som den inringande får höra innan meddelande kan lämnas. När som helst under hälsningsfrasen kan den inringande trycka 9 för att komma till telefonist.

Hur ändrar jag min namnfras?

 • Ring 889 99. Slå din personliga kod (ditt anknytningsnummer om du inte bytt koden).
 • Om det finns meddelanden så måste du först slå en * för att komma till huvudmenyn. Annars kommer du direkt till huvudmenyn.
 • När du är i huvudmenyn slår du en 2: a för att komma till inställningsmenyn.
 • Slå sedan en 5:a.
 • Slå en 3:a för att spela in en ny namnfras.
 • Slå en 4:a för att behålla den befintliga namnfrasen.

Funktionen ”namnfras” låter dig spela in ett kort meddelande så den inringande vet att den kommit till rätt person/avdelning istället för att endast anknytningsnumret automatiskt spelas upp.

Hur stänger jag min röstbrevlåda?

 • Ring 889 99. Slå din personliga kod (ditt anknytningsnummer om du inte bytt koden).
 • Om det finns meddelanden så måste du först slå en * för att komma till huvudmenyn. Annars kommer du direkt till huvudmenyn.
 • När du är i huvudmenyn slår du en 2: a för att komma till inställningsmenyn.
 • Slå därefter en 4:a för att stänga respektive öppna din röstbrevlåda.

Hur kopplar jag ur tidsmarkeringen på röstmeddelandena?

 • Ring 889 99. Slå din personliga kod (ditt anknytningsnummer om du inte bytt koden).
 • Om det finns meddelanden så måste du först slå en * för att komma till huvudmenyn. Annars kommer du direkt till huvudmenyn.
 • När du är i huvudmenyn slår du en 2: a för att komma till inställningsmenyn.
 • Slå sedan en 2.a för att koppla ur/i tidsmarkeringen.

Funktionen ”koppla in/ur tidsmarkering” innebär att du kan få dina meddelanden med eller utan uppgift om vid vilken tidpunkt de inkom.