You are here:
← Tillbaka

Snabbguide till röstbrevlådan VoiceMail

VoiceMail är ett system som kan ta hand om samtal till din anknytning då du av olika skäl inte kan svara när det ringer eller om din anknytning är hänvisad. Kombinerat med röstbrevlåda så kan de inringande lämna meddelanden till dig. Ett mejl/sms kommer när någon lämnat ett meddelande.
Ring till VoiceMail på 889 99 logga in och lyssna på ledtexten. Du når VoiceMail externt på 0495-889 99.

Din kod=ditt anknytningsnummer tills du byter.

Avlyssningsmenyn

Om det finns meddelande kommer du till avlyssningsmenyn där du kan lyssna av dina meddelanden. Medan du lyssnar kan du trycka på:

4 Spara meddelandet

6 Radera meddelandet/Ångra

7 Repetera föregående meddelande

8 Paus/Fortsätt

9 Lyssna på nästa meddelande

* Till Huvudmenyn

Huvudmenyn

Om det inte finns något meddelande kommer du direkt till huvudmenyn. Genom huvudmenyn kan du ta dig till alla underliggande menyer i systemet genom att använda följande knappar:

1 Lyssna på meddelanden (se Avlyssningsmenyn)

Ändra inställningar (se Inställningsmenyn)

Hjälp (aktiverar hjälpen som läses upp)

* Till Huvudmenyn

 Inställningsmenyn

1 Ändra hälsningsmeddelande

1 Spela in nytt hälsningsmeddelande
2 Behåll befintligt hälsningsmeddelande

Koppla in/ur tidsmarkering

Öppna/stäng röstbrevlådan

Ändra namnfras

1 Spela in ny namnfras
2 Behåll befintlig namnfras

* Till Huvudmenyn

Funktionen ”hälsningsfras” låter dig spela in ett längre meddelande som den inringande får höra innan meddelande kan lämnas t.ex. ”Hej! Du har kommit till Bengt Perssons röstbrevlåda. Lämna namn och telefonnummer så ringer jag upp.” eller en tillfällig som ”Hej, du har kommit till Bengt Persson, i dag är jag på utbildning men lyssnar av min röstbrevlåda regelbundet så lämna namn och nummer så ringer jag upp” När som helst under hälsningsfrasen kan den inringande trycka 9 för att komma till telefonist.

Din personliga kod gör att endast du kan lyssna av din röstbrevlåda. Din kod är lika med ditt anknytningsnummer tills du byter. Koden bör ändras med jämna mellanrum.

Funktionen ”koppla in/ur tidsmarkering” innebär att du kan få dina meddelanden med eller utan uppgift om vid vilken tidpunkt de inkom.

Funktionen ”öppna/stäng röstbrevlåda” innebär att du kan stänga av din röstbrevlåda för inkommande meddelanden, vilket kan vara praktisk t.ex. vid semester.

Funktionen ”namnfras” låter dig spela in ett kort meddelande så den inringande vet att den kommit till rätt person/avdelning istället för att endast anknytningsnumret automatiskt spelas upp.