You are here:
← Tillbaka

Framkoppling

Ring till röststyrd telefonist på 400 01 och säg namnet på personen du vill ringa när telefonisten säger:
Vem vill du ringa?

Åsa Svensson
Ringer Åsa Svensson. Varsågod

Om det finns flera med samma namn
Finns det flera med samma namn frågar systemet efter mer information, så att rätt person ska kunna ringas upp:
Det finns flera personer som heter Åsa Svensson. Menar
du Åsa Svensson i Stockholm eller i Malmö?

Åsa Svensson i Malmö
Ringer Åsa Svensson i Malmö.
Trio Auto Attendant kan också ställas in så att särskiljning
av personer kan ske på avdelning i stället för ort.
Om den sökta personen har en hänvisning läses den upp.
Vem vill du ringa?

Åsa Svensson i Malmö
Ringer Åsa Svensson i Malmö.
Trio Auto Attendant kan också ställas in så att särskiljning
av personer kan ske på avdelning i stället för ort.
Om den sökta personen har en hänvisning läses den upp.
Vem vill du ringa?

Åsa Svensson
Åsa Svensson har semester. Återkommer den 26:e juli.
Om systemet är utrustat med röstbrevlåda kan dialogen
följas av ytterligare en fråga.
Vill du lämna ett meddelande i röstbrevlådan?

Ja
Var så god.
Tala in ditt meddelande. Om systemet skulle missförstå dig och börja ringa upp fel person, kan du alltid avbryta uppkopplingen genom att säga Avbryt.

Andra nyttiga kommandon

Växeln – för att komma till växeln.
Hjälp – för att få viss hjälptext uppläst.

Tips och tricks för bättre tolkning

För bästa tolkning, prata normalt och gärna lite högre.
Om telefonisten inte förstår vad du säger, tala högre och tydligare. För att snabba upp dialogen kan du när som helst avbryta telefonisten och säga det tänkta kommandot.

Hänvisning

OBS! En hänvisning kan bara göras eller ändras från din anknytning eller från din mobiltelefon.
Ring den röststyrda telefonisten på 400 01 och säg hänvisning när telefonisten säger:
Vem vill du ringa?

Hänvisning

Säg din hänvisning.

Lunch till klockan 13.00.
Lunch till klockan 13.00. Stämmer det?
Ja
Din hänvisning är sparad.

Hänvisningsorsaker och i vissa fall synonymer som kan användas

 Frånvaroorsak  Dag månad / timmar minuter
 Tillfälligt ute Utan tid – 20 min
 Tillfälligt ute valfri tid Timmar och minuter
 Lunch Utan tid 40 min
 Lunch valfri tid Timmar och minuter
 Gått för dagen Utan tid (åter midnatt)
 Tjänsteärende Timmar och minuter
 Återkommer klockan Timmar och minuter
 Arbetar deltid Dag och månad
 Sjuk Dag och månad
 Semester Dag och månad
 Återkommer den Dag och månad

Ta bort hänvisning

Om du ringer Trio AutoAttendant när du har en hänvisning
aktiverad läses den upp. För att ta bort en hänvisning använder du kommandot Radera.

Vem vill du ringa?

Hänvisning
Aktuell hänvisning är lunch till klockan 13.00.

Radera
Du vill radera hänvisningen lunch.

Ja
Hänvisningen är borttagen.

Röstkommandon

Vissa röstkommandon har ett antal synonymer. Om du
t.ex. vill ta bort din hänvisning kan du säga både Radera
och Ta bort. De betyder samma sak. Var inte rädd att
prova vilka synonymer som accepteras, om systemet inte
förstår så säger det till.