Skrivtips – så skriver du klarspråk!

You are here:
← Tillbaka

Att skriva klarspråk är att använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Man kan också beskriva det som motsatsen till krånglig byråkratsvenska. Klarspråk går ut på att skriva så att mottagaren förstår och gör det dessutom roligare, både att läsa och att skriva texterna.

 1. Tänk på läsaren
  Du behöver vara klar över varför du skriver och till vem du vänder dig. Vad är syftet med texten? Vad ska läsaren veta eller göra efter att ha läst texten? Vilka förkunskaper har läsaren?
 2. Gör texten lätt att överblicka
  Med hjälp av en tydlig och överskådlig struktur får läsaren vägledning genom texten. Dela in texten i stycken, använd underrubriker och lyft fram viktig information, till exempel med hjälp av punktlistor.
 3. Skriv det viktigaste först
  Börja med den information som är viktigast för läsaren. Skriv det som är minst viktigt sist.
 4. Skriv kort
  Skriv aldrig längre än nödvändigt och bara det som läsaren behöver veta. Skriv inte långa krångliga meningar och undvik onödigt långa ord. När du arbetar med längre texter, inled med en sammanfattning så att läsaren snabbt kan sätta sig in i vad texten handlar om.
  Exempel: skriv om istället för avseende, mål istället för målsättning.
 5. Använd ord som läsaren förstår
  Skriv ord som läsaren känner igen. Använd inte svåra och ålderdomliga ord. Förklara när du måste använda svåra men nödvändiga ord, till exempel fackord.
  Exempel: Skriv få istället för erhålla, betala istället för erlägga.
 6. Korrekturläs texten, ta hjälp av en kollega!
  Man blir lätt blind för sin egen text, be en kollega läsa.