How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka

I ett delat dokument kan alla som har åtkomst se när en ändring görs – ny text, text som raderas, nya sidor, och så vidare.

Om du vill göra ändringar som bara du kan se måste du först spara en ny egen kopia av dokumentet:

  • Öppna dokumentet
  • Klicka på “Arkiv” i översta vänstra hörnet
  • Välj ”Spara som”
  • Namnge din kopia och välj var den ska sparas
Zoom

Hur ser jag om det är ett delat dokument?

  • Ett delat dokument har alltid en liten symbol med två figurer efter dokumentets namn. Detta ser du i fältet överst i dokumentet.
  • Ett dokument som är sparat i Teams är alltid ett delat dokument. Alla personer som är medlemmar i teamet kan se och göra ändringar.
  • Ett dokument som du sparar i ditt personliga OneDrive kan också vara delat, men bara om du själv har valt att dela det med någon.

Sök via Backstage efter mer information om hur du delar dokument och hur du kan ändra åtkomst-inställningar. Du kan också läsa mer här (dela dokument) och här (åtkomst).

Zoom