How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka

Det skapar stor sårbarhet om det endast finns en administratör för ett konto. Tänk på att det är kommunen som är avsändare och att kontot måste kunna användas oberoende om den som har startat kontot är tillgänglig eller inte. Det är verksamheten som startar upp ett konto som har ansvar att säkerställa detta.