How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka

För kännedom så verkar det funka med denna workaround om inte skärmdelning på iPad fungerar, dvs svart skärm.

  1. Den som ska dela stänger av sin kamera
  2. Den som ska dela börja dela skrivbord eller fönster
  3. Den som ska dela startar sin kamera

Vänta några sekunder mellan momenten.