How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka

Nu finns det nya mallar installerade i Word för brev, dokument och tjänsteskrivelser som följer vår grafiska profil samt kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet.
Det finns även mallar för ABHB, ÖSK samt MOB som följer sina respektive grafiska profiler.

Vad behöver jag tänka på?

Släng alla gamla mallar som du har sparat i din dator.

Jag hittar inga mallar?

Har du en dator som du delar med någon annan har du förmodligen en licenstyp för Microsoft Office 365 där funktionen för Word-mallar inte ingår. Om du behöver använda kommunens Word-mallar i din tjänst pratar du med din närmaste chef för att få rätt licenstyp. Kontakta itsupport@hultsfred.se så hjälper de dig att kolla vilken licens du har.

Här hittar du dom nya mallarna. Klicka på rätt länk så laddas mallarna ner som du sedan kan installera.

ABHB
https://support.hultsfred.se/ABHB_Office_Addins_Profilniva_v1.0.4.msi

ADM
https://support.hultsfred.se/Hultsfred_Office_Addins_Profilniva_v1.0.4.msi

EDU
https://support.hultsfred.se/Hultsfred_Office_Addins_Skolversionen_Profilniva_v1.0.4.msi

Mallarna har fösvunnit och/eller fungerar inte som de ska. Vem kan hjälpa mig?

Kontakta itsupport@hultsfred.se så hjälper de dig.

Hur arbetar jag med mallarna, vad behöver jag till exempel tänka på?

För att skapa strukturerade dokument som följer den grafiska profilen ska alltid de framtagna dokumentmallarna användas. Det finns olika mallar för olika typer av dokument. Det är viktigt att rätt mall används för rätt ändamål samt att mallen används på rätt sätt för att följa den grafiska profilen och för att kunna skapa tillgängliga PDF-filer. Därför är det bra att läsa igenom denna introduktion/lathund så att du känner till dom viktigaste sakerna att tänka på när du arbetar med mallar.

Lathund – så jobbar du men mallarna.