How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka

Hur ringer jag till en medarbetare i Hultsfreds kommun, ÖSK eller ABHB?
• Slå anknytningsnumret, de 5 sista sifforna i 010-numret, till exempel 42148 och lur.

Hur ringer jag ett externt samtal med riktnummer?
• Ring ett externt samtal med riktnummer ex. 0480 45 13 70 och lur.

Hur ringer jag med tillfälligt, dolt nummer?
• Internt ring prefix 799 och lur sedan #31 + anknytningsnumret
• Externt ring prefix 799 och lur sedan #31 + 00 och sedan det nummer du önskar ringa

Hur ringer jag till kontaktcenter?
• Slå 42000 och lur.

Hur ringer jag den röststyrda telefonisten?
• Slå 42001 och lur.

Hur ringer jag 112, 114 14, 113 13, 1177, 90400?
• Slå enbart numret på din telefon och lur.

Hur pendlar jag mellan två olika samtal på min mobiltelefon?
• Ett samtal pågår.
• Be den du pratar med att vänta kvar.
• För att ringa upp ett internt nummer tryck *11 (invänta ton) och slå det interna numret. Ex. 42148.
• För att ringa upp ett externt nummer tryck *11 (invänta ton) slå 00 (invänta ton) och slå det externa numret ex. 070-123 45 67.
• För att komma tillbaka till ursprungssamtalet slå *44.
Har du fått in samtalet till ditt mobilnummer kan du inte pendla mellan samtalen.

Hur gör jag ett trepartssamtal med min mobiltelefon?
• Ett samtal pågår.
• Be den du pratar med att vänta kvar.
• För att ringa upp ett internt nummer tryck *11 (invänta ton) och slå det interna numret. Ex. 42148. Invänta svar. Vid ej svar eller upptaget återgå till ursprungssamtalet genom att trycka *44.
• För att ringa upp ett externt nummer tryck *11 (invänta ton) slå 00 (invänta ton) och slå det externa numret ex. 070-123 45 67. Invänta svar. Vid ej svar eller upptaget återgå till ursprungssamtalet genom att trycka *44.
• För att koppla ihop alla tre samtalen tryck *13.
Har du fått in det första samtalet till ditt mobilnummer kan du inte ha trepartssamtal.

Hur vidarekopplar jag min telefon till ett annat nummer?
• Till internt nummer: Slå 93211 och lur invänta talbesked därefter anknytningsnumret (ex. 42148) och #
• Till externt nummer: Slå 93211 och lur invänta talbesked därefter telefonnumret (ex. 070-123 45 67) och #
• För urkoppling ring 93211 och lur invänta talbesked och därefter #
Notera att det enbart är 010-numret som överflyttas och inte mobilnumret.

Hur flyttar jag över mitt 010-nummer direkt till röstbrevlådan?
• Slå 93210 och lur invänta talbesked därefter 21#
• För urkoppling slå 93210 och lur invänta talbesked därefter #

Hur lyssnar jag av min röstbrevlåda via mobiltelefonen?
• Ring 45999.
• Ange din personliga kod (första gången är det ditt kortnummer), följt av #. Vi rekommenderar att du byter din kod i underliggande meny.

Hur loggar jag in i vår svarsgrupp/tjänst?
• Ring 42005 (internt) invänta talbesked “Du är nu påloggad”.
Detta fungerar enbart för dig som använder rollen 0 (Normal).

Hur loggar jag ut i vår svarsgrupp/tjänst?
• Ring 42005 (internt) invänta talbesked “Du är nu utloggad”.
Detta fungerar enbart för dig som använder rollen 0 (Normal).

Hur loggar jag in i flera svarsgrupper/tjänster samtidigt?
• Ring 42004 (internt).
• Tryck 1 för att logga på.
• Tryck ditt handläggar-id och # (har du glömt ditt handläggar-id mejla kcintern@hultsfred.se).
• Godkänn genom att tryck 1
• Välj din roll.
• Invänta talsvar “Du är nu påloggad”.

Hur loggar jag ut i flera svarsgrupper/tjänster samtidigt?
• Ring 42004 (internt).
• Tryck 2 för att logga av.
• Tryck ditt handläggar-id och # (har du glömt ditt handläggar-id mejla kcintern@hultsfred.se).
• Godkänn genom att tryck 1
• Invänta talsvar “Du är nu avloggad”.

Kan jag flytta över ett samtal till en kollega?
• Ett samtal pågår.
• Be den du pratar med att vänta kvar.
• Tryck *11 (invänta ton) och slå det interna numret. Ex. 42148.
• Invänta svar.
• Har din kollega inte möjlighet att ta emot samtalet be hen lägga på så du kommer tillbaka till personen som ringde in. Vid ej svar eller upptaget återgå till ursprungssamtalet genom att trycka *44.

Kan jag flytta över ett samtal till en kollega när jag är inloggad i en svarsgrupp/tjänst?

  • Tryck * för att få en ny kopplingston. Kundsamtalet väntkopplas.
  • Mata in det telefonnummer du önskar ringa t.ex. 42148 och avsluta med #. Numret rings.
  • Tryck * om du vill växla mellan kundsamtalet och det nya samtalet.
  • Vill du avsluta det nya samtalet trycker du # och växlar sedan tillbaka till kundsamtalet genom att trycka *.
  • Lägg på samtidigt som du är kopplad mot det nya samtalet för att överflytta kundsamtalet.