You are here:
← Tillbaka

Om dina kontakter försvann från en arbetstelefon där du nu läser e-post i Outlook så kan du kolla denna guide: hur-synkar-jag-mina-kontakter-i-mobiltelefonen

Om du läste din e-post på en privat telefon tidigare så försvann dom eftersom du inte längre kommer åt e-posten, kalender och dina kontakter i din privata telefon. För att hitta dina kontakter igen så måste du gå till en dator och exportera ifrån Outlook.

  1. I din Outlook meny, Klicka Arkiv.
  2. Klicka på Öppna & Exportera > Import / Export.
  3. Välj ”Exportera till en fil”.
  4. Klicka Nästa.
  5. Välj ”Komma separerad fil”.
  6. Klicka Nästa.
  7. Välj Kontakter i mapplistan.
  8. Klicka Nästa.

Nu har du fått ut alla dina kontakter som en kommaseparerad fil som du kan öppna i Excel. Använd funktionen ”Text till kolumner” för att den ska bli läsbar om det behövs.

Bildresultat för excel text till kolumner

Nu kan du antingen mata in de telefonnummer du vill spara i din mobil igen, alternativt logga in på iCloud eller på Google Contacts för att importera kontakterna igen (eller någon annan tjänst som du vill använda för att spara dina kontakter).