Låt aldrig konton som kräver inloggning i ditt arbete vara tillgängliga för andra

You are here:
← Tillbaka

Informationen du kommer åt med din inloggning är personlig. Det är bara du som har ansvar för och ska ha access till den.

Så här skyddar du dina jobbkonton från obehöriga:

  • Lämna aldrig ut lösenord till konton du använder i jobbet, inte ens till en kollega
  • Lås alltid skärmen eller logga ut från kontot när du lämnar datorn, även för en kort stund
  • Låt aldrig någon annan använda jobbdatorn eller jobbtelefonen när du är inloggad med ditt konto

Hur loggar jag ut från datorn eller låser den?

När du stänger av datorn loggas du alltid ut från ditt konto.

Du kan också logga ut från ditt konto utan att stänga av den:

  • Öppna datorns startmeny, längst ner i vänstra hörnet på skrivbordet
  • Klicka på ditt namn
  • Välj Lås”, “Logga ut” eller “Växla användare”

Nu kan ingen utan ditt användarnamn och lösenord se ditt skrivbord eller läsa annan information som du kommer åt med ditt jobbkonto.

Zoom