Läs din e-post regelbundet

You are here:
← Tillbaka

Viktig information hittar du alltid på Backstage och i din e-post.

E-post är en viktig kommunikationsväg för din chef och för andra verksamheter i kommunen att nå ut med information som rör dig som anställd.

Därför bör du läsa din e-post ett par gånger i veckan, helst varje dag!

Om du inte har tillgång till utrustning (dator, telefon, surfplatta) för att kunna läsa din e-post eller tid i din arbetsdag – ta kontakt med din närmaste chef.

Zoom