Lägg till kontakter i ett inlägg

You are here:
← Tillbaka

Lägg till en kopplad kontakt direkt i texten i ett inlägg.

Visa en kontakt

Visa bara kontakten för Jonas Hjalmarsson, men ta dölj bilden.

[kontakt kontaktnamn=”jonas-hjalmarsson” bild=0]

Visa kontakter från en kategori

Visa alla kontakter som finns under kategorierna Björkens förskola och Ekbackens förskola men visa bara namn och telefonnummer.

[kontakt kategorinamn=”bjorkens-forskola, ekbackens-forskola” bild=0 titel=0 telefon=1 epost=0 arbetsplats=0 karta=0]

Hur gör man?

Vilka kontakter ska visas?

id – välj vilken eller vilka kontakter som ska visas genom att skriva kontakternas id i en kommaseparerad lista.

kontaktnamn – välj vilken eller vilka kontakter som ska visas genom att skriva kontakternas webbnamn (alltså, Jonas Hjalmarsson blir jonas-hjalmarsson) i en kommaseparerad lista.

kategori – välj från vilka kategorier som kontakter ska visas genom att skriva kategori id i en kommaseparerad lista.

kategorinamn – välj från vilka kategorier som kontakter ska visas genom att skriva kategoriernas webbnamn (det som står i webbadressen) i en kommaseparerad lista.

Vilka uppgifter ska visas?

Du kan själv välja vad som ska visas i en kopplad kontakt så här.

[kontakt kontaktnamn=jonas-hjalmarsson bild=1] för att visa Jonas kontakt med bild

[kontakt kontaktnamn=jonas-hjalmarsson bild=0] för att visa samma kontakt utan bild.

Använd följande egenskaper på samma sätt för att slå av eller på visning.

  • bild
  • namn
  • titel
  • arbetsplats
  • telefon
  • epost
  • beskrivning
  • adress
  • besokstid
  • karta

Som standard visas bild, namn, titel, arbetsplats, telefon och e-post.