How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka

Det är viktigt att man ställer in ett frånvaromeddelande på e-posten o man är ledig och inte kan läsa sin e-post. Så här gör ställer du in ett frånvaromeddelande i Outlook på datorn.

I Outlook klicka på Arkiv och sedan på Automatiska svar. Där klickar du i Skicka autosvar. Du kan även klicka i Skicka endast under det här tidsintervallet:. Då skickas frånvaromeddelandet endast under de datum och tider som du anger. Skriv ditt frånvaromeddelande i rutan under Inom organisationen. Det är då det svaret som alla i kommunen med en hultsfred.se adress kommer få när de skickar e-post till dig under ledigheten. Fyll sedan i ett meddelande i fliken Utanför organisationen. Det svaret är vad alla som inte har en hultsfred.se adress kommer att få under din ledighet.

Om du under din frånvarotid vill vidarebefordra din e-post till en kollega så kan du göra det genom att klicka på Regler… längst ned till vänster i Autosvarsrutan. (Se bil ovan)

Du får då upp denna ruta, klicka på Lägg till…

Klicka sedan på Skickat till… sök reda på dig själv och dubbelklicka på ditt namn och klicka på OK
Bocka sedan i Vidarebefordra och klicka på Till.. sök sedan reda på kollegan och dubbelklicka på dennes namn och tryck sedan OK
Klicka sedan på OK igen

När regeln är ibockad så kommer din e-post att vidarebefordras till din kollega så länge som dit autosvar är aktivt. Klicka på OK
Klicka sedan på OK igen för att aktivera ditt Autosvar

När ditt Autosvar är aktiverat så ser det ut så här när du i Outlook går på Arkiv:

Om du har satt tidsintervall för ditt autosvar så kommer det att inaktiveras automatiskt, annars så klickar du på Inaktivera för att stänga av autosvaret.