Jag vill annonsera ut en tjänst i sociala medier, hur gör jag?

You are here:
← Tillbaka

Informationsenheten kan hjälpa till att sponsra inlägg med svårrekryterade tjänster på sociala medier. Vi lägger dock inte upp enstaka tjänster i vårt allmänna Facebookflöde, utan gör ett sponsrat inlägg mot vissa målgrupper.

Vänd dig gärna till HR för att få tips och råd kring rekrytering!

Om du vill ha en tjänst sponsrad behöver du tänka på detta:

  • Vi behöver en film eller ett foto som förmedlar vårt varumärke ”Du syns och hörs i Hultsfred”
  • Filmen eller fotot ska tas ”liggande”, tänk alltså på att vända på mobilen när du fotar/filmar.
  • För att få bästa effekt bör filmen/fotot vara taget i verksamheten med medarbetare eller brukare etc som förmedlar en känsla av stolthet, humor och ”här vill jag jobba”. Tänk på att de som är med måste ge sitt samtycke enligt GDPR.

HR/informationsenheten kan eventuellt hjälpa till med filmning/fotografering i mån av tid. Tänk på att ha god framförhållning och att få in godkännande från de som ska vara med innan i sådana fall.

Vem vill du nå?

När vi annonserar i sociala medier kan vi välja målgrupp efter tex geografi och intressen/yrken. Är det någon speciell målgrupp du vill nå? Finns tex utbildningen till yrket på en speciell ort som vi kan rikta oss mot? Är det ett jobb man kan pendla långt/flytta för att få, eller bör vi rikta in oss lokalt?

Hur mycket pengar vill du lägga?

Vi rekommenderar att du lägger mellan 1 000-5 000 kr på annonsen beroende på hur stor målgruppen blir, hur svårrekryterad tjänsten är och hur länge den ska ligga ute. Vi fakturerar dig sedan för annonsen, så uppge vem som ska betala.

När vill du annonsera?

Prata med oss i god tid innan du vill ha ut din annons. Tänk också på att annonsen bör ligga ute minst 1-2 veckor på sociala medier innan sista ansökningsdag.

Kan flera tjänster samordnas?

Söker du tex en förskollärare och det finns flera liknande tjänster ute kan det kanske vara en bra idé att samordna och göra en gemensam annons för dessa för att inte ”trötta ut” potentiella sökanden med för många liknande annonser. Vänd dig gärna till HR för tips och råd.