Hur svarar jag på en mötesinbjudan i Outlook?

You are here:
← Tillbaka

På denna sida hittar du information om hur du:

  • Besvarar en mötesinbjudan med Accepterar, Preliminärt eller Tackar nej
  • Hittar och föreslår en ny tid för mötet

Såhär gör du:

  1. För att mötesbokaren ska veta om du kommer att närvara besvarar du mötesinbjudan med ett av alternativen: Acceptera = jag deltar, Preliminärt = jag kanske deltar, Tacka nej = jag deltar inte. Välj också att skriva ett eventuellt meddelande till mötesbokaren i ditt svar.

Detta händer om du väljer:

  • Acceptera eller Preliminärt – mötesbokaren får en notifiering om ditt svar, och mötet syns automatiskt i din Outlook-kalender.
  • Tacka nej – mötesbokaren får en notifiering om ditt svar, och mötet försvinner automatiskt ifrån din Outlook-kalender. Om du ångar dig och vill acceptera i efterhand ber du mötesbokaren att skicka inbjudan igen.
  • Att inte välja ett svarsalternativ – din status är automatiskt Preliminär och mötet syns i din Outlook-kalender, men mötesbokaren får ingen notifiering.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-34-1024x281.png

2. Om du istället vill hitta och föreslå en ny tid för mötet väljer du Föreslå ny tid.
Då får du upp ett nytt fönster där du ser alla inbjudna mötesdeltagares kalendrar, och kan hitta en ny tid där alla är tillgängliga. OBS! Du ser endast kalandrar för mötesdeltagare som jobbar i Hultsfreds kommun.

När du valt en tid klickar du på knappen “Föreslå tid”. Mötesbokaren får en notifiering med ditt förslag och kan välja att acceptera eller neka ditt förslag. Först när mötesbokaren accepterar ditt förslag skickas ändringen också ut till övriga inbjudna mötesdeltagare.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-35-1024x411.png