You are here:
  • Main
  • Telefoni
  • Hur söker jag efter kontaktuppgifter till kollegor i Trio Assistant Web?
← Tillbaka
  • Först så måste du se till att du har den kolumnen du vill söka på aktiverad. Det gör du genom att klicka på Välj kolumn…

Då öppnas nedanstående fönster.  

Om du exempelvis vill söka på ett namn så måste Namn finnas i den högra rutan som heter Visas. Om det du vill söka på inte skulle finna i den högra rutan så får du markera kolumnen i vänster ruta, klicka på Lägg till >och sedan spara. Det går max att ha igång 6 kolumner samtidigt.  

  • Därefter skriver du in det vill söka på och klickar på Enter.

OBS olika sökningar kräver olika söksätt, se nedan hur du söker korrekt.

Så här söker du exempelvis på Erik Bergström med anknytning 2233 som arbetar på avdelningen Barn och utbildning:

Använd * eller % om du inte känner till början av ett sökbegrepp