You are here:
← Tillbaka

På Backstage finns det tre rutor för att informera om speciella händelser som vänder sig till alla medarbetare:

 • Gul ruta, för driftstörningar, till exempel problem med telefoni, uppdatering av datanät etc.  
 • Vit ruta för mer allmänna händelser, till exempel nytt personalblad, 98% stolta medarbetare, dags att lägga in om semester osv. 
 • Röd rutaendast krisinformation ska publiceras här.  

Tänk på detta! 

 • Rutorna är som standard dolda tills du skapar en ny
 • Det ska beröra alla eller stora grupper av medarbetare, inte enbart en förvaltning  eller enskild grupp
 • Endast en ruta bör om möjligt vara aktiv i taget
 • Dölj driftstörningen när den är åtgärdad
 • Skriv tydliga rubriker, och alltid med datum efter
 • Kort ingress med det viktigaste först 
 • Undvik svåra ord och komplexa begrepp, tänk i så fall på att förklara dem 
 • Undvik förkortningar och intern jargong 
 • Läs igenom texten noga innan du publicerar, om möjligt be en kollega korrekturläsa 

Skapa, redigera eller ta bort en informationsruta

Gå in i redigeringsläget:

Du är automatiskt inloggad på backstage.hultsfred.se, och om du har behörighet att redigera sidan så ska du se Wordpress admin-bar högst upp: 

Om du gör det så klickar du på Redigera sida högst upp på startsidan. 

Så här ser det ut när du redigerar sidan: 

Det är VIKTIG INFO RÖD, VIKTIG INFO GUL och VIKTIG INFO VIT som innehåller informationen som ska ändras.  

Ändra innehåll:

Klicka på kugghjulet för att ändra innehållet: 

Ändra Rubrik och Body och klicka på den gröna knappen för att uppdatera. 

Aktivera rutor:

För att visa rutan på startsidan måste raden aktiveras. Klicka på punkt-menyn

Klicka på Aktivera

Klicka på de tre ikonerna så att de blir gröna

Klicka på Uppdatera

Inaktivera rutor:

Inaktivera raden på motsvarande sätt genom att istället gå till Aktivera och se till att ikonerna är röda