Hur ska vi tänka när vi döper vårt konto?

You are here:
← Tillbaka

Tänk på att namnet ska vara utformat så att det tydligt framgår vem som är avsändare och vad som avses med kontot.