How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka

Tänk på att skriva en tydlig presentationstext där det klart framgår vem som är avsändare. Berätta också när bevakning finns på kontot för att svara på frågor och kommentarer. På kommunens centrala Facebook-sida finns en text om vilka regler som gäller för sidan. Denna text ska finnas på alla kommunkoncernens Facebook-sidor som inte är slutna grupper. Alla sidor ska ange när kommentarer besvaras och vilken verksamhet som är ansvarig för sidan.