2. Hur ringer jag den röststyrda telefonisten?

You are here:
← Tillbaka

Hur ringer jag en medarbetare via den röststyrda telefonisten?

  • Slå 42001 och säg därefter namnet på den du söker.

Finns det flera med samma namn frågar systemet efter mer information, så att rätt person ska kunna ringas upp.

Om systemet skulle missförstå dig kan du alltid avbryta uppkopplingen genom att säga Avbryt.

Hur kommer jag till kontaktcenter via den röstyrda telefonisten?

  • Slå 42001 och säg därefter kontaktcenter

Tips och tricks för bättre tolkning

För bästa tolkning, prata normalt och gärna lite högre.
Om telefonisten inte förstår vad du säger, tala högre och tydligare. För att snabba upp dialogen kan du när som helst avbryta telefonisten och säga det tänkta kommandot.