You are here:
← Tillbaka
  • Klicka på Inställningar.
  • Klicka sedan på Lägg till under Favorit.
  • Därefter väljer du dem inställningar som ska gälla för favoriten.
  • Favoriten sparas nu på förstasidan.
  • För att ändra/flytta om dina favoriter trycker du på Ändra.