How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka
  • Tryck på den gröna cirkeln med ett plus i nere till höger på startsidan. En ruta med inställningar för den nya favoriten kommer då att visas
  • Välj Inställningar och tryck på Skapa favorit längst ner när du är klar

Hur ändrar jag en favorit?

  • Tryck på de tre punkterna till höger på favoriten. Välj Ändra
  • Favoritens inställningar kommer då att visas. Efter att du har ändrat inställningarna trycker du på Uppdatera favorit 

Hur tar jag bort en favorit?

  • Tryck på de tre punkterna till höger på favoriten. Välj Ta bort
  • Bekräfta genom att trycka på Ta bort på frågan som visas