1. Hur hänvisar jag min telefon i Trio User appversionen?

You are here:
← Tillbaka
 • För att göra en ny hänvisning trycker du på Hänvisningar i den nedre listen
 • Välj hänvisningsorsak 
 • Välj den Starttid och Sluttid som ska gälla för hänvisningen 
 • Under Övriga inställningar kan du välja om telefonen ska vara öppen eller stängd under hänvisningen.
  Om du väljer att telefonen ska vara stängd kan du också välja var dina samtal ska kopplas: direkt till röstbrevlåda eller till ett annat nummer som du skriver in.
 • Tryck på Skapa hänvisning längst ner för att spara hänvisningen 

Hur ändrar jag en hänvisning?

Du kan ändra inställningar för både aktuella och kommande hänvisningar.

 • Vill du ändra en aktuell hänvisning trycker du på pennan till höger om hänvisningen du vill ändra, gör ändringen och tryck därefter på Uppdatera. Om du vill ändra längden på en aktuell hänvisning kan du trycka på + eller – för att förkorta eller förlänga hänvisningen med 15 minuter.
 • Vill du ändra en kommande hänvisning sveper du åt höger på hänvisningen för att hitta valet Ändra, gör ändringen och tryck därefter på Uppdatera.

Hur tar jag bort en hänvisning?

 • Vill du ta bort en aktuell hänvisning trycker du på papperskorgen till höger om hänvisningen. Bekräfta genom att trycka Ta bort på frågan som visas.
 • Vill du ta bort en kommande hänvisning sveper du till vänster på hänvisningen för att hitta valet Ta bort. Bekräfta genom att trycka Ta bort på frågan som visas.