1. Hur hänvisar jag min telefon i Trio User webbversionen?

You are here:
← Tillbaka
  • För att göra en ny hänvisning trycker du på Hänvisningar i fältet till vänster
  • Välj hänvisningsorsak längst upp till höger
  •  Välj den Starttid och Sluttid som ska gälla för hänvisningen
  • Under Övriga inställningar kan du välja om telefonen ska vara öppen eller stängd under hänvisningen.
    Om du väljer att telefonen ska vara stängd kan du också välja var dina samtal ska kopplas: direkt till röstbrevlåda eller till ett annat nummer som du skriver in.
  •  Tryck på Skapa hänvisning längst ner för att spara hänvisningen

Hur ändrar jag en hänvisning?

Du kan ändra inställningar för både aktuella och kommande hänvisningar.

  • Tryck på pennan till höger om hänvisningen du vill ändra, gör ändringen och tryck därefter på Uppdatera. Om du vill ändra längden på en aktuell hänvisning kan du trycka på + eller – för att förkorta eller förlänga hänvisningen med 15 minuter.

Hur tar jag bort en hänvisning?

  • Tryck på papperskorgen till höger om hänvisningen. Bekräfta genom att trycka Ta bort på frågan som visas