Hur fungerar Spara automatiskt i Word, Excel och PowerPoint på min dator?

You are here:
← Tillbaka

När denna funktion är på så sparas ditt dokument hela tiden automatiskt. Du ser om den är aktiverad genom ikonen högst upp till vänster i fönstret. Denna funktion är som standard inaktiverad (av). 2019-04-10: Vi testar just nu att ha funktionen aktiverad som standard på enheterna informationsenheten och e-utvecklingskontoret för att utvärdera.

Spara automatiskt på:

När spara automatiskt är på så sparas dokumentet hela tiden till OneDrive 

Spara automatiskt ska du alltid ha på när du redigerar ett delat dokument. Alltså ett dokument där flera kan vara samtidigt och redigera. Så alltid när du redigerar en fil som ligger i ett Team, men även när du själv har delat eller har tagit emot ett delat dokument på din personliga OneDrive. Detta gäller även filer som ligger på Skrivbordet eller i dokument- och bildmappen. Då kommer alla som har filen öppen direkt se de ändringar som du gör i filen. För att gå tillbaka till tidigare versioner av filen så kan du använda versionshantering.

Spara automatiskt av:

Du bör ha Spara automatiskt av om du bara ska in i en fil för att t.ex. “testa” olika utfall i Excel i en befintlig mall. Om du har spara automatiskt på då så kommer dina “tester” automatiskt att sparas.

Spara automatiskt fungerar inte om du använder lokala enheter som C:, G:, H: eller liknande. Då kan du inte aktivera funktionen.