6. Hur fungerar röstbrevlådan i Trio User appversionen?

You are here:
← Tillbaka

På sidan Röstbrevlåda i menyn längst ner kan du lyssna av och hantera meddelanden i din röstbrevlåda. Meddelandena visas på tre olika flikar:

Hur spelar jag upp ett meddelande?

 • Ställ dig på meddelande du vill spela upp
 • Svep åt vänster
 • Tryck på den gröna ikonen Spela upp

Hur laddar jag ner ett meddelande?

 • Ställ dig på meddelandet du vill ladda ner
 • Svep åt vänster
 • Tryck på den lila ikonen Ladda ner

Hur sparar jag ett meddelande?

 • Ställ dig på meddelandet du vill spara
 • Svep åt vänster
 • Tryck på den gula ikonen Spara

Hur tar jag bort ett meddelande?

 • Ställ dig på meddelande du vill ta bort
 • Svep åt vänster
 • Tryck på den svarta ikonen Ta bort
 • Bekräfta genom att trycka Ta bort på frågan som visas.

Hur ringer jag upp den som lämnat meddelande?

 • Ställ dig på meddelandet med telefonnumret du vill ringa upp
 • Svep åt höger
 • Tryck på den gröna ikonen Ring
 • Detta förutsätter att du använder en smarttelefon eller har ett annat program på din enhet som du kan ringa från

Hur skickar jag ett SMS till den som lämnat meddelande?

 • Ställ dig på meddelande med telefonnumret du vill skicka SMS till
 • Svep åt höger
 • Tryck på den blåa ikonen SMS
 • Detta förutsätter att du använder en smarttelefon eller har ett annat program på din enhet som kan skicka SMS.