You are here:
← Tillbaka

När du är inloggad i Windows, tryck bara ner Ctrl, Alt & Delete. Välj sedan Ändra lösenord.

Detta fungerar bara om du är på jobbet eller på skolan.