Hur utvecklar jag en e-tjänst?

You are here:
← Tillbaka

Varför ska din verksamhet utveckla en e-tjänst?

Syftet med att utveckla en e-tjänst är att effektivisera ert arbetssätt så att det ger mer tid till annat. Du kan till exempel göra befintliga blanketter som finns idag till en e-tjänst eller bygga en helt ny e-tjänst för en snabbare och enklare hantering.

Det finns två typer av e-tjänster

  • E-tjänster för interna behov (här handläggs ärenden kopplat till medarbetare). De interna e-tjänsterna är samlade här.
  • E-tjänster som vänder sig till våra invånare (här handläggs ärenden kopplat till invånarna) E-tänsterna är samlade här.

Att tänka på innan du utvecklar en e-tjänst

Innan du kan utveckla en e-tjänst är det viktigt att tänka igenom ett antal saker:

  • Hur utförs tjänsten idag och vilka svårigheter finns i processen? Kanske behöver ni ändra något i ert interna arbetssätt för att e-tjänsten ska få maximal effekt?
  • Vilken är målgruppen och vilka särskilda förutsättningar har de?
  • Hur kan man göra e-tjänsten så enkel som möjligt för målgruppen?
  • Vilken information måste vi hämta in för att e-tjänsten ska vara komplett?
  • Finns det en liknande e-tjänst som andra kommuner har utvecklat? På detta vis kan vi enkelt och snabbt bygga e-tjänsten.

Du kan antingen skicka in din idé om en e-tjänst eller bygga e-tjänster på egen hand

Har du en idé om en e-tjänst kan du fylla i detta formulär. Ansökan kommer att bedömas och prioriteras, vilket kan leda till en väntetid. Du kan även boka en halvtimme diskussion om du behöver.

För att undvika väntetider kan du snabbt och enkelt bygga e-tjänster på egen hand. Boka en tid för dig eller din grupp om du vill lära dig mer om att bygga egna e-tjänster.