You are here:
← Tillbaka

Varför ska din verksamhet utveckla en e-tjänst?

Syftet med att utveckla en e-tjänst är att effektivisera ert arbetssätt så att det ger mer tid till annat. Du kan till exempel göra befintliga blanketter som finns idag till en e-tjänst eller bygga en helt ny e-tjänst för en snabbare och enklare hantering.

Det finns två typer av e-tjänster

  • Internservice – E-tjänster för interna behov (här handläggs ärenden kopplat till medarbetare)
  • Mina sidor – E-tjänster för invånarna (här handläggs ärenden kopplat till invånarna)

Att tänka på innan du utvecklar en e-tjänst

Innan du kan utveckla en e-tjänst är det viktigt att tänka igenom ett antal saker:

  • Hur utförs tjänsten idag och vilka svårigheter finns i processen? Kanske behöver ni ändra något i ert interna arbetssätt för att e-tjänsten ska få maximal effekt?
  • Vilken är målgruppen och vilka särskilda förutsättningar har de?
  • Hur kan man göra e-tjänsten så enkel som möjligt för målgruppen?
  • Vilken information måste vi hämta in för att e-tjänsten ska vara komplett?
  • Finns det en liknande e-tjänst som andra kommuner har utvecklat? På detta vis kan vi enkelt och snabbt bygga e-tjänsten.

Du kan antingen beställa eller bygga e-tjänster på egen hand

Fyll i E-tjänstansökan om du vill beställa en e-tjänst. Ansökan kommer att bedömas och prioriteras, vilket kan leda till en väntetid.

För att undvika väntetider kan du snabbt och enkelt bygga e-tjänster på egen hand. Kontakta nicha@hultsfred.se om du vill lära dig mer om att bygga egna e-tjänster.