Har du koll på lagen om digital tillgänglighet?

You are here:
← Tillbaka

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har börjat gälla, och för oss som är en offentlig sektor innebär det en del att hålla reda på.

En tillgänglig webb är en webb för alla

En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej. För att stötta den här utvecklingen mot en bättre och tillgängligare webb finns den nya lagen om digital tillgänglighet.

 

När börjar tillgänglighetslagen gälla?

Lagen började gälla den 23 september 2018, men därifrån har olika tjänster olika lång tid på sig innan de måste uppfylla kraven. Följande datum gäller:

  • Webbplatser lanserade efter lagen: 23 september 2019.
  • Webbplatser lanserade innan lagen: 23 september 2020.
  • Film och podd: 23 september 2020.
  • Publika appar: 23 juni 2021.

 

Därför är digital tillgänglighet viktigt

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. Dessa användare har inget val, ibland måste de exempelvis använda en offentlig webbplats för att utföra ett ärende. För dem kan en god tillgänglighet vara helt avgörande.
Källa: Digg.se

 

Vad behöver du som webbredaktör tänka på och göra?

Gå gärna igenom dina gamla inlägg, tex vid granskning, och se så att de uppfyller kraven. Även dokument ska tillgänglighetanpassas enligt lagen. Vi arbetar med att ta fram verktyg för detta.

 

Tillgänglighetsredogörelse

På webbplatsen ska det finnas en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska bland annat innehålla en förklaring av innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt och kontaktvägar för att kommentera brister.

Läs mer om riktlinjerna på webbriktlinjer.se webbplats