You are here:
← Tillbaka

Att ständigt sträva efter att bli “lite bättre varje dag” är att vilja underlätta för och ge mer nytta till våra invånare, företag, besökare och anställda. Digitalisering av tjänster och processer är ett smart sätt att göra förbättringar. Hur har din verksamhet funderat kring:

 • Hur ni kan jobba effektivare?
 • Vilka processer ni kan göra smidigare?
 • Vilka uppgifter ni kan automatisera?
 • Vilka e-tjänster ni vill kunna erbjuda?
 • Nya digitala verktyg ni vill använda?
 • Hur ni kan använda artificiell intelligens?
 • Befintliga system som inte hänger ihop med andra system?

Utifrån de projekt och förfrågningar som kommer in görs en bedömning om hur många som berörs, nyttan, samt om projektet stärker vårt varumärke och de globala målen i Agenda 2030.

Efter en första bedömning återkommer vi till er för att diskutera vidare kring resurser, tidplan, start, avslut, överlämning och projektledare eller kontaktperson hos er.

Vad är e-Utvecklingskontorets uppgift?

e-Utvecklingskontoret har tillsammans med IT-enheten till uppgift att driva kommunens utveckling inom digitalisering. Vi stödjer verksamheterna i de planer och önskemål som finns inom områdena

 • Innovation: AI-tjänster, VR/AR-teknik
 • Automatisering av processer: e-tjänster, RPA, integration av system
 • Kompetensutveckling: e-learning, e-medarbetaren, Office 365, e-tjänster
 • Internt arbetssätt: ”en väg in”, intranät, flexibelt arbetssätt
 • Verksamhetsstöd: BI, e-hälsa, standardisering upphandling, projektmodell, systemförvaltning

Kommunens utvalda områden linjerar med Sveriges Kommuner och Landstings mål för digital utveckling:

 • Enklare vardag för privatpersoner och företag
 • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten