How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka

Alla människor äger rätten till sina egna personuppgifter och hur de får användas. Det är därför viktigt att du gör rätt när du behöver hantera andra personers personuppgifter i ditt arbete.

En personuppgift betyder att det går att identifiera vem en person är, exempelvis via namn, personnummer, utseende eller andra detaljer som beskriver personen.

Hur hanterar jag personuppgifter med försiktighet?

Spara alltid så lite personuppgifter som möjligt!

Ibland är det kanske ändå nödvändigt, börja då med att fundera på:

  1. Varför behöver du spara personuppgifterna – behövs det verkligen?
  2. Vilka personuppgifter måste du spara – vilka kan du utesluta?
  3. Vem måste kunna komma åt personuppgifterna – vem behöver inte komma åt dem?
  4. Hur länge behöver personuppgifterna sparas – när kan de gallras (tas bort)?
  5. Finns det risker med att spara personuppgifterna – för personen som de handlar om?
  6. Kan du minska riskerna på något sätt – exempelvis spara på ett säkrare ställe?

Var sparar jag material med personuppgifter?

Personuppgifter är en typ av information, och det är viktigt att du noga väljer rätt plats att spara den på.

Såhär kan du tänka när du ska spara information som är:

TeamsOneDriveVerksamhetssystemKommunens lagringsyta (H:)
Personlig (utan personuppgifter)X
Internt arbetsmaterial (utan personuppgifter)X
Känslig*X
SekretessbelagdX
Halvkänslig**X

*Känsliga personuppgifter – exempelvis om hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning

**Halvkänslig information – för känsligt att spara i Teams, men saknar ett säkert verksamhetssystem. Exempelvis personnummer och andra privata kontaktuppgifter 

Är du osäker tar du kontakt med din närmaste chef eller kommunens dataskyddsombud, Victoria Åberg – victoria.aberg@hultsfred.se, 0495-24 13 14.