Finns det några regler för publicering av bilder, film och namn på webben och sociala medier?

You are here:
← Tillbaka

Alla bilder, filmer och namn på webben räknas som personuppgifter. Olika regler gäller för olika sorters personuppgifter. Kort kan man sammanfatta det så här:

  • Man får inte lista alla anställda på en enhet eller avdelning med bild, namn och kontaktuppgifter på webben.
  • Om man tar bilder i ”nyhetssammanhang” eller bilder från föreläsningar etc med många personer kan det räknas som så kallat Allmänt intresse. Då behöver man i regel inget samtycke, men man bör fråga innan man tar bilden så att alla tycker det är okej att bilden tas.
  • Om du använder genrebilder bör du inte välja bilder på personer, eftersom du inte vet om de givit sitt samtycke.
  • Om du tar bilder på anställda eller allmänhet där det egentligen inte spelar så stor roll vem som är med på bilden ska du be personen skriva under en samtyckesblankett. Barn under 13 år ska ha båda vårdnadshavarnas underskrift.