Filtrera i ett inlägg

You are here:
← Tillbaka

Du kan lägga till en enkel filtreringsfunktion i vilket inlägg som helst genom att lägga till motsvarande kod vart du vill i ett inlägg.

[hk-filtersearch]

Då kommer denna ruta att dyka upp och den kommer automatiskt filtrera på all text som finns i innehållet och bara visa de stycken och/eller tabellrader som finns i inlägget:

Inställningar

Du kan styra denna funktion på olika sätt genom att lägga till egenskaper enligt detta exempel.

[hk-filtersearch
search_element="table"
show_header_in_table="true"
text="egen text"]

  • search_element
    betyder att funktionen bara filtrerar inuti det html-element som specificeras. Kan specificeras i en kombination av element, id och/eller klass. 
  • show_header_in_table
    gör att innehåll i tabellform som har rubriker alltid låter första raden vara synlig.
  • text
    byter ut standardtexten “sök på denna sida” till det du själv vill.

Exempel

T.ex. så skulle det se ut så här om man sätter

[hk-filtersearch search_element="table" show_header_in_table="true"]

Detta gör att filtreringen bara görs i tabellen (som är html-element table) och att den gulmarkerade raden alltid syns.

filter-ruta-always-firstrow-med-table-markering