You are here:
← Tillbaka

Ringa internt

 • Anknytningsnummer, t.ex. 408 34

Ringa externt

 • 00 + telefonnummer, t.ex. 24 08 34

Ringa telefonist/växeln

 • 99

Ringa röststyrd telefonist för framkoppling

 • 400 01 Hultsfreds kommun

Överflyttning av ett samtal

 • Ett samtal pågår
 • Tryck R (ton) internt nummer eller 00 externt nr
 • Flytta över samtalet: lägg på luren direkt eller efter svar
 • Återgå till det ursprungliga samtalet tryck R 1

Förfrågan

 • Ett samtal pågår
 • Tryck R (ton) internt nummer eller 00 externt nr
 • Avsluta och återgå till det ursprungliga samtalet tryck R 1
 • Pendla tryck R 2

Trepartssamtal

 • Ett samtal pågår
 • Tryck R internt nummer eller 00 externt nummer
 • Tryck R 3 för att koppla ihop samtalen

Medflyttning

 • Till internt nr: Ring 294 70 talbesked ankn nr #
 • Till externt nr: Ring 294 70 talbesked tel.nr #
 • Urkoppling: Ring 294 70 talbesked#

Medflyttning kan även göras via Assistant for Web

Vidarekoppling vid ej svar

Vidarekoppling sker efter 25 sek = 5 signaler.

 • Till internt nr: *61* ankn.nr #
 • Till externt nr: *61* 00+telefonnummer #
 • Urkoppling : #61#

Vidarekoppling vid upptaget

 • Till internt nr: *67* ankn.nr #
 • Till externt nr: *67* 00+telefonnummer #
 • Urkoppling : #67#

Svarstjänst i Trio

 •  Logga in: Ring 41010
 • Tryck 1 för att logga in och 2 för att logga ut
 • Ange ditt handläggar-id#
 • Godkänn genom att trycka 1#

Assistant for Web

 •  Logga in via intranätet
 •  Om du inte blir inloggad kontakta Kontaktcenter

Röstbrevlåda

Medflyttning direkt till röstbrevlåda

 • • Ring 294 77 talbesked 21#
 • • Urkoppling Ring 294 77 talbesked #

Lyssna av röstbrevlåda

 • Ring 889 99
 • Avlyssning från externt nummer 0491-889 99
 • Kod=anknytningsnummer

Hänvisning

Hänvisning kan utföras:

 • via röststyrd telefonist, ring det interna numret 400 01, säg hänvisning samt sedan någon av orsakerna nedan:
 • via Assistant for Web på intranätet
 • via knapptryckningar på telefonen:

Frånvaroorsak

Tillfälligt ute (20 min) * 23 * 0 #
Tillfälligt ute (valfri tid) * 23 * 0 * klockslag #
Lunch (40 min) * 23 * 1 #
Lunch valfri tid * 23 * 1 * klockslag #
Gått för dagen * 23 * 2 #
Tjänsteärende * 23 * 3 * klockslag #
Återkommer klockan * 23 * 4 * klockslag #
Deltid * 23 * 5 * datum #
Sjuk * 23 * 6 * datum #
Semester * 23 * 7 * datum #
Återkommer den * 23 * 8 * datum #

Klockslag anges med timme och minut, t.ex. 0930
Datum anges med månad och dag, t.ex. 1201

Avbeställning: #23#