How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka

Visma addo är ett system för att digitalt signera dokument och avtal. I systemet bifogas dokumentet som ska signeras och en eller flera undertecknare läggs till. Det finns flera olika funktioner i systemet för att kunna sätta vilka regler som ska gälla för just den signeringen men vår rekommendation är att använda sig av standardmallarna som finns och dessa är förinställda.

Kontakta Felicia Kurjenkallio, felicia.kurjenkallio@hultsfred.se, på kansliet för att få tillgång till ett visma addo konto eller ifall du har några frågor eller funderingar kring systemet. När du blir tillagd i systemet får du ett mejl där du anger ditt lösenord till Visma addo efter att du har blivit tillagd i systemet.

Länk till visma addo