How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka

Bifoga en fil med gem-knappen. Nu kan du också ställa in hur andra personer ska kunna komma åt filen:

  • Klicka på bilagans pil-knapp
  • Välj ett alternativ i menyn Hantera åtkomst”

Vilket alternativ ska jag välja?

  • Redigera eller visa – ska andra kunna göra ändringar i filen eller bara kunna läsa i den?
  • Mottagare eller min organisation – ska bara personer du skickar meddelandet till kunna öppna filen, eller ska alla kommunanställda kunna det (om den skickas vidare)?
Zoom

Vad är det för skillnad på en delad fil och en bifogad kopia?

I en delad fil kan du göra ändringar även efter att du skickat den. Alla ändringar uppdateras automatiskt hos alla som som har fått tillgång till filen.

I en bifogad kopia kan du inte göra ändringar i efterhand, utan du måste skicka ut en ny kopia.

När du bifogar en fil är den automatiskt en delad fil. Om du vill skicka filen som en bifogad kopia ändrar du det innan du skickar meddelandet. Gör det via bilagans pil-knapp.

Zoom

Varför är det viktigt att ställa in vem som kommer åt filen?

Det hjälper dig styra vem som har tillgång till informationen du skickar, och att bestämma hur den ska kunna användas av andra.

Exempelvis information du inte vill att vem som helst ska kunna läsa, som personuppgifter eller personlig information om dig själv.