Vi vill ha ut information på webben, hur gör vi?

Varje förvaltning/enhet har en eller flera webbredaktörer som publicerar innehåll på våra webbar. I första hand ska du be din webbredaktör om hjälp. Har informationen ett större nyhetsvärde som till exempel sprider vårt varumärke ”Du syns och hörs i Hultsfred!” kan...

GDPR och Informationssäkerhet

25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Den är till för att bland annat skydda dig och andras personuppgifter. Lagen ersätter nuvarande personuppgiftslagen PuL. Vad är egentligen en personuppgift? Personuppgifter är all slags information som...

Lägg till kontakter i ett inlägg

Lägg till en kopplad kontakt direkt i texten i ett inlägg. Visa en kontakt Visa bara kontakten för Jonas Hjalmarsson, men ta dölj bilden. [kontakt kontaktnamn=”jonas-hjalmarsson” bild=0] Visa kontakter från en kategori Visa alla kontakter som finns under...