Ladda upp och infoga bild

Så här lägger du till en bild: Ställ markören där du vill infoga bilden (du kan även flytta bilden senare genom att dra och släppa).Klicka på Lägg till media.Se till att bilden inte redan finns i Mediabiblioteket. (om den finns där så kan du hoppa över steg 4)Ladda...

Infoga bildgalleri

Du infogar ett bildgalleri på liknande sätt som du infogar annan media. Börja med att klicka på knappen Lägg till media.Ladda upp bilder eller använd redan befintliga, kolla tidigare inlägg hur du gör det.Markera de bilder du vill ha genom att Ctrl-klicka.Välj sedan...

Bildstorlekar

Utvald bild Lägg till en eller flera utvalda bilder genom egenskapen Utvald bild i högerkolumnen under ett inlägg. Om du lägger till flera bilder så blir det automatiskt ett bildspel när hela inlägget visas och första bilden visas som tumnagel i listningsläget....